Plan prehrane

Procjena, mjerenje, plan, praćenje

Cilj je postepena promjena navika iz loših u dobre što u konačnici dovodi do trajno provedivog i dugoročno održivog plana prehrane.

Individualno savjetovanje i plan prehrane

Individualno savjetovanje i plan prehrane

Koncipirano je na specifičnim potrebama i ciljevima svakog klijenta ponaosob. Primjerice, neki klijenti su...

Saznajte više