Plan prehrane

Procjena, mjerenje, plan, praćenje

Cilj je postepena promjena navika iz loših u dobre što u konačnici dovodi do trajno provedivog i dugoročno održivog plana prehrane.