Motivacija - Fitness blog

Kako se motivirati i ostati motiviran za trening ili pridržavanje plana prehrane

Što nas pokreće i kako ostati motiviran unatoč životnim okolnostima, preprekama i nepredviđenim situcijama.

Sport i kultura tjelesne aktivnosti

Sport i kultura tjelesne aktivnosti

Ima nešto što se zove tjelesna kultura. Sjećate se?! I trebala bi se od malena razvijati kod pojedinca kako bi dijete stvorilo naviku aktivnog življenja. I ne samo to, metode koje se koriste u tom...

 

Kako ostati aktivan/na preko ljeta?

Kako ostati aktivan/na preko ljeta?

Ako ste od onih koji redovito vježbaju tijekom cijele godine, ljeto je idealno vrijeme za outdoor aktivnosti i promjenu svakodnevne rutine. Ako ste od onih koji se samo žele „malo...

 

“Kada ću doći do određenog cilja i koliko će mi vremena trebati za to?”

“Kada ću doći do određenog cilja i koliko će mi vremena trebati za to?”

Svakodnevno me ljudi pitaju kada će doći do određenog cilja i koliko će im vremena trebati za to. Prvo što trebate učiniti kad si postavljate cilj je postaviti ga na način da on bude...